Bijnier Netwerk

Bijnier Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van medisch specialisten dat zich inspant om patiënten met bijnierkanker een zo goed mogelijke behandeling te geven.

Bijnierkanker of bijnierschorscarcinoom is een zeldzame, vaak levensbedreigende ziekte. In Nederland komen per jaar 20 tot 30 gevallen voor. Artsen hebben daarom meestal weinig kennis van bijnierkanker.

Bijnier Netwerk Nederland verzamelt kennis en expertise over bijnierkanker en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Zij streeft er uitdrukkelijk naar om iedere patiënt met bijnierkanker te laten behandelen door een aan het netwerk verbonden specialist van het medisch centrum in zijn regio.