Nieuwsbrief mei 2008

Hier volgt de 4e nieuwsbrief van het bijniernetwerk. Sinds de bijeenkomst in november zijn er heel wat ontwikkelingen geweest. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste kort toegelicht. Interessant was het bijnierschorscarcinoom congres in Ann Arbor, maart jl.. Een kort verslag hierover is opgenomen in deze nieuwsbrief. Verder is er een korte update van lopende onderzoeken binnen ons netwerk.
2nd Annual International Adrenal Cancer Symposium
14 en 15 maart vond het tweede internationale Adrenal Cancer Symposium plaats in Ann Arbor. Harm Haak en Ilse Hermsen hebben dit congres bijgewoond. Tijdens deze 2 dagen werden alle onderzoeken en inzichten op het gebied van ACC besproken. Hieronder een korte opsomming van enkele belangrijke punten.
Chirurgie moet worden verricht in gespecialiseerde centra. Er wordt geadviseerd om alle voor ACC verdachte laesies middels open resectie te verwijderen.
Voor de diagnose ACC mag absoluut niet gebiopteerd worden uit een voor ACC verdachte laesie. Patiënten die een biopsie hebben ondergaan presenteren zich vaker met peritoneale metastasen.
De vraag naar nieuwe therapieën wordt steeds groter. De vorming van nationale en internationale netwerken hierbij is essentieel . Frankrijk (Comete), Duitsland(GANIMED) en Italië (NISGAT), zijn goede voorbeelden. ENS@T (European Network for the Study of Adrenal Tumors) speelt ook voor bijnierschorscarcinoom een rol als internationaal netwerk. Deze samenwerking heeft geresulteerd in meerdere publicaties. Vooral onderzoek naar prognostische factoren middels verrichtten van micro-arrays is erg populair in deze netwerken door het beschikbaar zijn van honderden tumoren en bijbehorende pathologische gegevens.
Ten slotte is tijdens het congres ook bekendheid gegeven aan ons netwerk middels een posterpresentatie. De reacties waren lovend.
FIRM-ACT trial (www.firm-act.org)
Ontwikkelingen
Deze studie loopt sinds juni 2004. Momenteel zijn er 191 patiënten geïncludeerd. Nederland doet het goed, we hebben tot nu toe 21 patiënten geïncludeerd. In totaal zijn er 300 patiënten nodig voor deze studie. Naast Leiden, AMC en MMC kunnen er inmiddels ook patiënten geïncludeerd worden in het VU en UMCG.
Naast uitbreiding van het aantal centra per land, nemen ook steeds meer landen deel aan deze trial. Amerika, Engeland, Spanje en Zweden volgen binnenkort.
De eerste analyses toonde nog geen significant verschil tussen beide armen (EDP + mitotane v.s Sz + mitotane). De studie mag worden gecontinueerd.
Streptozotocine
Punt van extra aandacht; Streptozotocine is weer leverbaar.
3e lijns therapieën
Sunitinib
In Würzburg loopt sinds juli 2007 een fase 2 studie met Sunitinib. Vanaf juli 2007 zijn er 12 patiënten geïncludeerd. Resultaten tot nu toe; 6 PD en 2 SD. In het totaal zijn er 36 patiënten nodig. Deze studie biedt vooralsnog helaas geen veelbelovende resultaten.
Sorafinib en paclitaxel
Deze fase 2 studie start binnenkort in Italië en Frankrijk. In totaal zijn er 25 patiënten nodig.
IGF-2 signaling inhibitor
Een fase 1 studie is reeds verricht in Ann Arbor, Michigan. 14 patiënten werden geïncludeerd. Opmerkelijk was dat de helft van deze patiënten geen relevante voorbehandeling heeft ondergaan . 6/12 patiënten hadden SD of PR. Maximale duur van de response was 5 maanden. De maximale response op tumorgrootte was 10%. Een fase 2 studie zal binnenkort volgen i.c.m Inclone. Hiervoor zijn in het totaal 122 patiënten nodig.
Avastin
Zweden is momenteel bezig met het opzetten van een studie met Avastin. Wij hebben onze interesse omtrent deze studie kenbaar gemaakt. Meer details hierover volgen.
Adjuvante therapie
Er blijft discussie bestaan over het effect van mitotane als adjuvante behandeling. Sommigen geven het middel standaard na operatie anderen geven het alleen bij recidief of bij gemetastaseerde ziekte. Omdat het effect van mitotane eigenlijk nog niet bewezen is, moeten er een prospectieve studies worden verricht. Italië heeft reeds subsidie ontvangen voor het verrichten van een adjuvante prospectieve trial. Deze studie zal binnenkort volgen.