Onderzoek en diagnose

Om te bepalen of iemand bijnierkanker heeft kan een specialist verschillende onderzoeken doen.

Uit urineonderzoek en bloedonderzoek kan blijken of er zich te grote hoeveelheden hormonen in het lichaam bevinden. Ook wordt soms het speeksel onderzocht.

Door middel van röntgenfoto’s van het inwendige van de buik kunnen kankercellen zichtbaar worden gemaakt. Er zijn verschillende soorten scans. Een CT-scan (computed tomography) bestaat uit een serie foto’s genomen uit verschillende hoeken, die door een aan het röntgenapparaat verbonden computer worden verwerkt.

Andere mogelijkheden zijn een MRI-scan (magnetic resonance imaging), die gebruik maakt van radiogolven, of een PET-scan (positron emission tomography), die chemische veranderingen van weefsel laat zien.