Wat is bijnierschorscarcinoom?

Bijnierschorscarcinoom is een weinig voorkomende vorm van kanker, waarbij kwaadaardige kankercellen zich hebben gevormd in de buitenste laag (schors) van een van de bijnieren.

Een mens heeft twee bijnieren. Het zijn kleine organen die als kapjes op de nieren liggen. De cellen van de bijnierschors maken belangrijke hormonen aan die ervoor zorgen dat het lichaam goed functioneert.

De kankercellen kunnen zorgen voor een overproductie van een of meer hormonen. Kankercellen die extra hormonen produceren noemt men een functionerend carcinoom. Er kan ook sprake zijn van een niet-functionerend carcinoom, dat dus geen hormonen produceert.

De kans op genezing hangt sterk af van de mate waarin de kanker zich heeft verspreid en of de kanker door een dokter volledig kan worden verwijderd.

Bijnierschorscarcinoom is een complex ziektebeeld. Om deze zeldzame ziekte beter te begrijpen en te verduidelijken heeft BijnierNET de volgende producten samengesteld:

een informatiebrochure bijnierschorscarcinoom
De informatiebrochure kunt u doorbladeren en het document op uw computer, laptop of tablet downloaden.

een   infographic waarbij in begrijpelijke teksten uitleg wordt  gegeven over deze zeldzame aandoening.

een   mini-docu  over de gestelde diagnose bijnierschorscarcinoom.

een   animatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande producten dan kunt u een mail zenden naar info@bijniernet.nl