ADIUVO

De ADIUVO-trial onderzoekt de waarde vande behandeling met mitotane nadat een bijnierschorscarcinoom volledig operatief is verwijderd en er geen uitzaaiïngen aanwezig zijn. De onderzoeksvraag is of een behandeling met mitotane de kans op het terugkeren van de ziekte kleiner maakt.

Er is eerder onderzocht of het geven van mitotane na een geslaagde operatie het terugkeren van de ziekte kan voorkomen. Hiervoor is er teruggekeken in dossiers van patiënten die zo zijn behandeld en er is vergeleken met patiënten die geen mitotane hebben gekregen.

Uit die studie bleek dat mitotane zou kunnen helpen, maar een dergelijke onderzoeksopzet geeft geen definitief bewijs. Bovendien is mitotane mogelijk toxisch waardoor voorzichtigheid is geboden. Bij patiënten zoals u met een laag risico op terugval is het goed de voordelen af te wegen tegen de mogelijke neveneffecten.

Het doel van de studie is om de klinische voordelen te beoordelen gemeten door het voorkomen van een herhaling in de twee jaar van ondersteunende mitotane therapie ten opzichte van alleen observeren zonder therapie.

Wanneer een patiënt deelneemt aan de studie wordt door randomisatie (loting) bepaald of hij/zij ondersteunend mitotane therapie of alleen observatie zonder therapie krijgt. De arts heeft geen invloed op de uitslag van de randomisatie. Op deze manier wordt de kans op beïnvloeding van het onderzoeksresultaat zo klein mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. T. Kerkhofs in het Máxima Medisch Centrum via de e-mailfunctie op deze website of via telefoonnummer 040-8886300.