FIRM-ACT

In 2004 is een internationaal wetenschappelijk onderzoek gestart om de werking van de twee meestbelovende chemokuren (EDP en Sz) met elkaar te vergelijken.

Het onderzoek heet FIRM-ACT (First International Randomized trial in locally advanced and metastatic Adrenocortical carcinoma treatment) en vond plaats in Zweden, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en Australië.

Inmiddels hebben er wereldwijd 300 patiënten deelgenomen en het onderzoek is daarmee gesloten. De resultaten zijn in mei 2012 bekend gemaakt: het onderzoek wijst uit dat EDP als eerstelijns chemotherapie een langere ziektevrije overleving geeft dan streptozotocine. EDP is hiermee de eerste keus voor de behandeling van gemetastaseerd bijnierschorscarcinoom dat progressief is onder mitotaan.