Professionals

Bijnier Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van specialisten dat is opgericht om patiënten met bijnierschorscarcinoom de beste behandeling te geven.

Het netwerk verzamelt kennis en expertise en stimuleert deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Aan het netwerk zijn endocrinologen, oncologen, pathologen en chirurgen verbonden uit alle universitaire medische centra en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven.