Deelnemers Netwerk

Prof. dr. Harm R.Haak verbonden aan het Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven treedt op als coördinator van het Netwerk. Telefoon: 040-8886300. E-mail: h.haak@mmc.nl.

Deelnemers van het Bijnier Netwerk Nederland zijn alle acht Universitaire Medische Centra en het Máxima Medisch Centrum (MMC). In onderstaand overzicht per stad noemen wij alleen de artsen die optreden als contactpersoon.

Plaats Centrum Contactpersoon
Amsterdam Aademisch Medisch Centrum Dr. H.J. Klümpen
Amsterdam VU Medisch Centrum Dr. M. Eekhoff
Eindhoven Máxima Medisch Centrum Prof. dr. H.R. Haak
Groningen Universitair Medisch Centrum Dr. M.N. Kerstens
Leiden Universitair Medisch Centrum Prof. dr. A.J. Gelderblom
Maastricht Academisch Ziekenhuis Dr. B. Havekes
Nijmegen Universitair Medisch Centrum St. Radboud Prof. dr. A.R.M.M. Hermus
Rotterdam Erasmus Medisch Centrum Prof. dr. W.W. de Herder
Utrecht Universitair Medisch Centrum Drs. R.S. van Leeuwaarde